آمادگی برای نشست هشتم اپتیکا


آمادگی برای نشست هشتم اپتیکا
شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۹
جلسه‌ی هماهنگی میان وزارت صنعت و تجارت و سکتورخصوصی پیرامون هشتمین نشست کمیته‌ی هماهنگی موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت، افغانستان – پاکستان (اپتیکا) تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در تالار کنفرانس‌های این وزارت برگزار شد.
آقای غوریانی در آغاز این جلسه گفت که هدف جلسه‌ی امروز؛ آمادگی کامل و هماهنگی بین این وزارت و سکتورخصوصی و نظرخواهی در مورد موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت، افغانستان – پاکستان، روابط تجارتی میان دوکشور و در نهایت؛ حل مشکلات تجارتی – ترانزیتی تجار افغان در پاکستان و حضورفعال در هشتمین نشست اپتیکا می‌باشد.
در این جلسه در مورد آمادگی و هماهنگی مشترک بین این وزارت و سکتورخصوصی، قرارداد تجارتی – ترانزیتی اپتا، تعرفه‌های ترجیحی و بازارچه‌های مشترک مرزی میان افغانستان – پاکستان بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
قرار است در هفته‌های آینده هشتمین نشست کمیته‌ی هماهنگی موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت، افغانستان – پاکستان به منظور بحث روی موافقت‌نامه‌ی متذکره در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شود.

دسته بندی نشده

نشست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.