افتتاح تعمیر ریاست صنعت و تجارت میدان وردک


تعمیر ریاست صنعت و تجارت میدان وردگ تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
کار ساخت این تعمیر به هزینه ۲۰ میلیون و ۹۱ هزار افغانی در مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
عبدالرحمن طارق والی میدان وردگ در جریان افتتاح این پروژه گفت: با بهره برداری این تعمیر مسوولین مربوطه میتوانند تا در خصوص اخذ جواز صنعت و تجارت خدمات بهتر برای مردم ارائه بدارند.
به گفته وی زمینه سهولت کاری و امکانات فراهم گردیده و با ارائه خدمات بهتر مشکلات موجود در بخشهای مربوطه حل خواهند شد.
اعمار این تعمیر در دو طبقه از سوی ریاست شهر سازی و اراضی اعمار گردیده است.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *