افتتاح مرکز آنلاین ثبت علایم تجارتی در ولایت هرات


مرکز آنلاین ثبت علایم تجارتی در ولایت هرات با حضور نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، سترپاسوال عبدالصبور قانع والی هرات، حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، نمایندگان سکتور خصوصی، صنعت کاران و سرمایه گذاران افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این مرکز گفت که به اساس تعهدات ملی وبین المللی، وزارت صنعت و تجارت و به هدف فراهم آوری تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران این مرکز آنلاین ثبت علایم تجارتی را در ولایت هرات ایجاد کرده است.

آقای غوریانی همچنین افزود که به اساس قواعد، مقررات و تعهدات بین المللی افغانستان در برابر سازمان تجارت جهانی، سیستم سازی وتقویت نظام شفاف در روند ثبت مالکیت فکری وعلایم تجارتی، نهادینه ساختن فرهنگ ثبت علایم تجارتی این مرکز ایجاد شده است.

وزیر صنعت و تجارت با تاکید به فراهم آوری تسهیلات لازم به سکتور خصوصی به خصوص سرمایه گذاران گفت که قبلا مرکز آنلاین ثبت علایم تجارتی در مرکز ایجاد، هم اکنون در هرات و در قدم های بعدی در ولایت قندهار، ننگرهار، خوست و بلخ نیز ایجاد می گردد.

در همین حال مقام های دولتی ولایت هرات و نمایندگان سکتور خصوصی از ایجاد این مرکز در ولایت هرات استقبال کرده و افتتاح آنرا یک گام در راستای شفاف سازی و فراهم آوری تسهیلات برای صنعت کاران، تاجران وسرمایه گذاران عنوان کردند.
مرکز آنلاین ثبت علایم تجارتی در ولایت هرات به هدف فراهم نمودن تسهیالت برای ارباب رجوع، تطبیق تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی در خصوص ایجاد سیستم وتوسعه فعالیت های ریاست حمایت مالکیت های فکری، تشویق وترغیب فرهنگ ثبت بیشتر علایم تجارتی، بلند بردن سطح عواید، تسریع روند کاری ثبت علایم ومحدود ساختن زمینه های فساداداری می باشد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *