برگزاری جلسه بررسی طرح تهیه ذخایر استراتیژیک مواد اولیه


جلسه بررسی طرح تهیه ذخایر استراتیژیک مواد اولیه، مورد نیاز شهروندان کشور تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت وبا اشتراک حشمت الله غفوری معین وزارت زارعت، آبیاری و مالداری ,خان جان الکوزی معاون فدراسیون اتاق های افغانستان ونمایندگان اتاق های سکتور خصوصی در سالون کنفرانس های عبدالمجید زابلی این وزارت برگزار شد.
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت میگوید این طرح در همکاری با سکتور خصوصی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز شهروندان کشور آماده شده است.
خان جان الکوزی معاون فدراسیون اتاق های افغانستان با استقبال از این طرح گفت که سکتور خصوصی در کنار نهادهای دولتی در زمینه تهیه مواد اولیه مورد نیاز شهروندان تلاش خواهند کرد.
همچنین نمایندگان اتاق های سکتور خصوصی در مورد چگونگی همکاری دولت و سکتور خصوصی در تامین مواد اولیه مورد نیاز شهروندان کشور در شرایط بحرانی و حالت اضطرار نظرها و پیشنهادهای شان با رهبری وزارت صنعت و تجارت شریک ساختند.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *