برگزاری جلسۀ کمیته مذاکراتی عقد موافقت نامه های تجارت ترجیحی


جلسۀ کمیتۀ مذاکراتی عقد موافقتنامه های تجارت ترجیحی تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و با اشتراک نمایندگان وزارت خانه های مالیه، ترانسپورت، زراعت، مالداری و آبیاری و نماینده اتاق صنایع و معادن افغانستان برگزار شد.
در آغاز این جلسه نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفت که به منظور رشد صنایع داخلی و توسعه تجارت کشور با کشورهای منطقه و جهان، نیاز به عقد موافقت نامه های تجارت ترجیحی داریم و روند کاری تهیه و ترتیب این وموافقت نامه ها باید تسریع بخشیده شود.
آقای غوریانی همچنین افزود که کمیتۀ کاری مذاکراتی عقد موافقتنامه های تجارت ترجیحی براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است.
در این جلسه نمایندگان نهادهای عضو این کمیته نظریات و پیشنهادهای شان در مورد چندین موافقتنامه تجارت ترجیحی ابراز داشته و تاکید کردند که باید روند برگزاری جلسات این کمیته افزایش یابد.
اهداف اساسی این کمیته؛ ایجاد فضای جدید برای روابط اقتصادی و تجارتی، تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی، بهبود استندردهای زندگی، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مشترک میان افغانستان و سایر کشورها با در نظر داشت وضعیت افغانستان منحیث کشور کمتر انکشاف یافته، تقویت صنایع نوپا داخلی و توجه به آسیب پذیری عواید گمرکی کشور با پیروی از پالیسی اقتصادی بازار می باشد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *