به مشکلات شرکت‌های تولیدی محصولات صحی رسیدگی جدی می‌شود


شنبه ۲ حوت ۱۳۹۹نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در دیداری با اعضای سکتورصنایع بهداشتی افغانستان به حل مشکلات این سکتور و استفاده از صنایع‌بهداشتی داخلی تاکید کرد.
آقای غوریانی از مسئولین شرکت‌های تولیدی محصولات صحی خواست که مشکلات، چالش‌ها و فرصت‌های فراراه سکتورشان را به طور کتبی به رهبری این وزارت شریک نمایند تا مشکلات آنها پس از بررسی به صورت کامل حل گردد.
وزیر صنعت و تجات همچنان تاکید کرد که برای خودکفایی کامل در سکتورصنایع‌ بهداشتی این وزارت در تمام شهرک‌های صنعتی کشور برای کسانی که خواهان زمین باشند؛ زمین توزیع خواهد کرد.
در این نشست مسئولین شرکت‌های تولیدی محصولات بهداشتی در کنار سایر مشکلات‌شان، عمده‌ترین چالش فرا‌راه‌شان را عدم توزیع زمین برای آنان در پارک‌های صنعتی کشور عنوان کردند.
مسئولین این شرکت‌ها از رهبری وزارت صنعت و تجارت خواستند تا در زمینه‌ی حمایت و استفاده از تولیدات داخلی؛ توجه‌ی بیشتری از سوی نهادهای دولتی و سکتورخصوصی صورت گیرد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *