تأکید بر تنظیم مقرره‌ی بارگیری موترهای بلندتناژ با معیارهای ترانسپورتی منطقه


تأکید بر تنظیم مقرره‌ی بارگیری موترهای بلندتناژ با معیارهای ترانسپورتی منطقه
سه‌شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۹
جلسه‌ی مشترک وزارت‌های صنعت و تجارت، فواید عامه و ترانسپورت و اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت‌های بلخ، هرات و تجارت و سرمایه‌گذاری اندخوی و نمایندگان از شرکت‌های ترانسپورتی و بارچالانی به هدف تطبیق هدایت شماره (۳۷۰۶) مورخ ۸/۹/۱۳۹۹مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تالار کنفرانس‌های وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید.
این جلسه را که محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت به گونه‌ی آنلاین رهبری می‌کرد، تاکید نمود که هدایت صریح جلالتمأب محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان است که باید وزارت‌های صنعت و تجارت، فواید عامه و ترانسپورت به همکاری نمایندگانی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتحادیه‌ی شرکت‌های ترانسپورتی و بارچالانی روی مقرره‌ی بارگیری موترهای بلندتناژ و طرزالعمل بارگیری و توقف واگون‌ها در ایستگاه‌های خط آهن کشور جلسه‌ی مشترک برگزار و روی مقرره و طرزالعمل یادشده بازنگری نموده و در مورد پیشنهادهای سکتورخصوصی مشوره گردد.
آقای غوریانی افزود که باید مقرره‌ی جدید بارگیری موترهای بلندتناژ به مشوره‌ی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و نمایندگانی از شرکت‌های ترانسپورتی با معیارهای بارگیری منطقه‌ای به هدف بهبود وضعیت تجارت و جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور تنظیم شود.
در اخیر این جلسه فیصله شد که کمیته‌ی تخنیکی مشترک ازوزارت‌های صنعت و تجارت، فواید عامه و ترانسپورت، اداره‌ی مستقل خط آهن افغانستان، نمایندگانی از اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری و اتحادیه‌ی شرکت‌های بارچالانی کشور تشکیل و روی بازنگری مقرره‌ی تنظیم بارگیری موترهای بلندتناژ و طرزالعمل تنظیم و سازماندهی بار و توقف واگون‌ها، در ایستگاه‌های خط آهن کار صورت گیرد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *