تاکید وزیر صنعت و تجارت برافزایش صادرات قالین


شنبه 16 حوت 1399
دومین جلسۀ سطح عالی گروه کاری بهبود تجارت در افغانستان ویژه سکتور قالین تحت ریاست نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت و با اشتراک صنعت کاران سکتور قالین و نمایندگان نهادهای بین المللی در سالون کنفرانس های عبدالمجید زابلی وزارت صنعت و تجارت برگزار شد.
در این جلسه، وزیر صنعت و تجارت تاکید کرد که این وزارت تمام تلاش و امکانات خود را در قسمت ایجاد سهولت برای افزایش صادرات قالین به خرج خواهد داد.
آقای غوریانی همچنین افزود که وزارت صنعت و تجارت برای افزایش صادرات قالین، نمایشگاه های بین المللی و داخلی را راه اندازی خواهد کرد و همچنان شش درصد حمایت مالی را برای صادرات کنندگان قالین نیز در نظر گرفته است.
وزیر صنعت و تجارت با تاکید به پروسس قالین در داخل کشور گفت که هر نوع ماشین و مواد خام مورد نیاز این سکتور با همکاری این وزارت و حمایت مالی و تخنیکی نهادهای بین المللی تهیه خواهد شد.
در این جلسه، صنعت کاران سکتور قالین با قدردانی از برنامه های حمایتی وزارت صنعت و تجارت برای رشد و توسعه صنعت قالین، خواهان منع صادرات پشم سفید تولیدی کشور، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی به مواد خام و بازاریابی به سکتور قالین در از سوی رهبری این وزارت گردیدند.
گروه بهبود تجارت در افغانستان که با حمایت مالی نهادهای بین المللی تحت رهبری وزارت صنعت و تجارت ایجاد و فعالیت می کند، تحقیقی را نیز روی چالش های سکتور قالین انجام داده است که این سکتور در زمینه های انکشاف تولید قالین، بازاریابی و صادرات قالین و دسترسی به منابع مالی با مشکلات متعددی رو به رو می باشند.
همچنین وزارت صنعت و تجارت برای معیاری سازی تولید قالین، مرکز آموزش های حرفه ای تولید و پروسس قالین را ایجاد می نماید که این مرکز، صنعت کاران قالین در زمینه های دیزاین، رنگ آمیزی، ارزش افزایی و بافنگی قالین آموزش خواهند داد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *