تاکید وزیر صنعت و تجارت به آمادگی در تامین نیازمندی های شهروندان در حال اضطرار


جلسۀ طرح افزایش صادرات و واردات در حالت اضطرار تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و با اشتراک معینان وزارت های مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد و نماینده بانک مرکزی در سالون کنفرانس های شهید سید مصطفی کاظمی برگزار شد.
در این جلسه نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت وتجارت با تاکید به آمادگی کامل در افزایش صادرات و واردات در حالت اضطرار گفت که هدف ما این است که در شرایط کنونی باید طرح منظم در مورد چگونگی افزایش تامین نیازمندی های مردم را از طریق بنادر تجارتی روی دست بگیریم.
آقای غوریانی همچنین افزود که به هدف افزایش صادرات محصولات تولیدی کشور و واردات اموال مورد نیاز شهروندان کشور به خصوص مواد غذایی و مواد سوختی باید همه نهادهای دولتی و به خصوص وزارت های سکتور اقتصادی و سکتور خصوصی همکاری مشترک و نزدیک داشته باشیم.
در این جلسه همچنین معینان وزارت های مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری و اقتصاد نظرها و پیشنهادهای شان را در مورد تهیه و تدوین این متذکره با رهبری وزارت صنعت و تجارت شریک ساخته و همکاری های شان را با در راستای فراهم سازی تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات اعلان کردند.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *