جلسه‌ی بازنگری مسوده‌ی قانون سرمایه‌گذاری خصوصی برگزار شد


چهارشنبه 26قوس 1399 جلسه‌ی تخنیکی ابراز نظر پیرامون مسوده‌ی بازنگری قانون سرمایه‌گذاری خصوصی تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت با اشتراک نمایندگانی از سکتورخصوصی و نهادهای دولتی ذیدخل در تالار کنفرانس‌های این وزارت برگزار شد.

محترم غوریانی در آغاز این جلسه، گفت که باید نظر مشترک و همه شمول سکتورخصوصی و نهادهای دولتی ذیدخل در این قانون شامل و قانونی ترتیب شود که در آینده برای سرمایه‌گذاران مانع و چالشی خلق نکند.

آقای غوریانی افزود که با نهایی شدن این قانون سهولت‌های لازم از لحاظ قانونی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود که با جذب سرمایه‌گذاری‌ها؛ زمینه‌ی رشد اقتصادی و رفاه‌ی جامعه مساعد می‌گردد.

در این جلسه نمایندگان سکتورخصوصی و نهادهای دولتی ذیدخل در این قانون نظریات تخنیکی‌شان را با ریاست انکشاف سرمایه‌گذاری این وزارت شریک نموده تا در غنامندی آن کمک کرده باشند.

وزارت صنعت و تجارت در کنار طرح مسوده‌ی تعدیل قانون سرمایه‌گذاری خصوصی؛ روی چندین پالیسی و طرح حمایت از صنعت، تجارت و جذب سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف کار می‌کند.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *