جلسۀ ارایۀ طرح مسوده برنامه ۵ سالۀ انکشافی وزارت صنعت و تجارت برگزار شد


پنجشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۹
جلسۀ ارایۀ طرح مسوده برنامۀ 5 سالۀ انکشافی وزارت صنعت و تجارت تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و با اشتراک هیأت رهبری ومشاورین مقام وزارت در سالون کنفرانس های عبدالمجیدخان زابلی برگزار شد.
در این جلسه نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفت که مسودۀ این برنامه مطابق به تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کنفرانس جهانی ژنو و مسودۀ برنامه دوم ملی صلح و انکشاف افغانستان تهیه و ترتیب گردیده است.
آقای غوریانی همچنین تاکید کرد که برنامۀ ۵ سالۀ انکشافی وزارت صنعت و تجارت توسط تیم مشاورین و روسای وزارت صنعت و تجارت تهیه گردیده و با نمایندگان سکتور خصوصی نیز شریک و جهت غنامندی، باید کار بیشتر روی آن صورت گیرد.
برنامۀ ۵ سالۀ انکشافی وزارت صنعت و تجارت که مطابق به دومین مسودۀ برنامۀ ملی صلح وانکشاف افغانستان تهیه و ترتیب شده است، شامل پنج بخش محوری مدیریت تغییر، تجارت- ترانزیت، افزایش صادرات، رشد صنایع و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد.
وزارت صنعت و تجارت در کنار تعهد به برنامه ملی صلح وانکشاف افغانستان، در اسناد مهم ملی و بین المللی دیگری نیز متعهد بوده و در عرصۀ تطبیق آن اصلاحات جدی را روی دست گرفته که در نتیجۀ آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانست در کنفرانس ها و بحث های بین المللی جلب حمایت نماید.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *