مصاحبه

پيام تسليت رهبري وزارت صنعت وتجارت به مناسبت حادثه تروريستي بر پوهنتون کابل

دشمنان دین و انسانیت، با حمله بر پوهنتون کابل که باعث شهادت و جراحت شماری از محصلین این پوهنتون شدند، يك بار ديگر دست به جنايت نابخشودني زده و هموطنان عزيز ما را به سوگ نشانده و تعدادی را هم ...

موافقتنامه همکاری های دوجانبه گمرکی میان افغانستان و پاکستان به امضاء رسید

موافقتنامه همکاری های دوجانبه گمرکی میان گمرکات افغانستان و بورد گمرکات پاکستان با حضور داشت محترم نثاراحمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت وتجارت و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان به منظور بهبود روابط گمرکی میان دو کشور در شهر ...