آموزش

اتحاف دعا به شهدای حمله تروریستی در پوهنتون کابل

مراسم فاتحه‌‌خوانی به مناسبت شهادت شماری از محصلان و استادان پوهنتون کابل در وزارت صنعت و تجارت با حضور سرپرست این وزارت برگزار شد. محترم نثاراحمد غوریانی سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان در این مراسم فاتحه خوانی ...