بروز

اتحاف دعا به شهدای حمله تروریستی در پوهنتون کابل

مراسم فاتحه‌‌خوانی به مناسبت شهادت شماری از محصلان و استادان پوهنتون کابل در وزارت صنعت و تجارت با حضور سرپرست این وزارت برگزار شد. محترم نثاراحمد غوریانی سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان در این مراسم فاتحه خوانی ...

نشست مجمع تجارتی سرمایه‌گذاری پاکستان – افغانستان ۲۰۲۰ برگزار شد

نشست مجمع تجارتی سرمایه‌گذاری پاکستان – افغانستان ۲۰۲۰ با اشتراک محترم عمران خان نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان، محترم میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان، محترم نثاراحمد غوریانی سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور، محترم محمدعمر داوودزی نماینده‌ی ...