تبریکی

پیام تبریکی محترم الحاج مارشال عبدالرشید دوستم

پیام تبریکی الحاج مارشال عبدالرشید دوستم به مناسبت کسب رای اعتماد محترم نثاراحمد غوریانی از سوی مجلس نمایندگان؛ الحاج مارشال عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر و بنیان گذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با ارسال پیام ...

پیام تبریکی جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا

پیام تبریکی جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا در کابل به مناسبت کسب رای اعتماد محترم نثاراحمد غوریانی از سوی مجلس نمایندگان . جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا در کابل با ارسال پیام ...