سفارت امریکا

پیام تبریکی جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا

پیام تبریکی جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا در کابل به مناسبت کسب رای اعتماد محترم نثاراحمد غوریانی از سوی مجلس نمایندگان . جلالتماب روس ویلسون سفیر کبیر ایالات متحده ی آمریکا در کابل با ارسال پیام ...