پیام تبریکی برای وزیر محترم صنعت و تجارت

پیام تبریکی محترم الحاج مارشال عبدالرشید دوستم

پیام تبریکی الحاج مارشال عبدالرشید دوستم به مناسبت کسب رای اعتماد محترم نثاراحمد غوریانی از سوی مجلس نمایندگان؛ الحاج مارشال عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر و بنیان گذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با ارسال پیام ...