از تلاش های شبانه روزی و پر دستاورد پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی هرات و به خصوص جناب آقای محمد ناصر نیکنام قوماندان میدان هوایی هرات و رییس صاحب ارکان آن قوماندانی از سوی کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان تقدیر صورت گرفت. پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی هرات موفق شده است که مقدار هجده کیلو گرام مواد مخدر را که به صورت ماهرانه در بدن افراد جا سازی شده بود کشف و از انتقال آن به خارج کشور جلوگیری کند. میدان هوایی هرات حالا بر اثر سعی و تلاش آقای نیکنام ‌ریس ارکان … از انسجام و نظم خوبی برخوردار شده است. تلاش های شان مستدام باد!

امرور۲۴ عقرب) با هیاتی از ولسی جرگه که ریاست آن را به عهده داشتم، برای بررسی ترور ناجوانمردانه جنرال دلیر کشور شهید عبدالرازق راهی ولایت زیبا و تاریخی قندهار شدم. در این سفر به مزار آن شهید رفته و پس از اتحاف دعا به روح آن بزرگ مرد و تمام شهدای نیروهای ملی و دفاعی کشور به بررسی عوامل و چگونگی انجام این حادثه دلخراش پرداختیم. قرار است در این مورد گزارش رسمی ام را به مجلس ارایه کنم. در نشست و گفتگو با مقام های محلی ولایت قندهار و به خصوص برادر شهید عبدالرازق که حالا در جایگاه برادر شهیداش نشسته و راه او را دنبال می کند، عزم و اراده قوی برای پاسداری از ارزش های ملی و میهنی را به وضاحت مشاهده کردیم. قندهار شهر زیبا و رو به رشد در میان کلان شهرهای کشور عزیز ماست. شهری که زمانی حماسه ساز بود و حالا نیز آهسته آهسته به همت پیران، جوانان و زنان با احساس و توانمند اش آن شکوه گذشته را باز می یابد.

روز: سه شنبه
تاریخ: 18/08/1397
اعضای کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه جلسه استماعیه تدویر نمود :
طبق اجنداء ورقه عرض اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین پیرامون عدم پرداخت حقوق پروژه ای تطبیق شده در بخش های تحکیمات، ترمیمات و حفظ و مراقبت امور ساختمانی که ارزش آن در حدود یازده ملیارد افغانی است با اشتراک حارث سراج معین تامیناتی، عبدالحی شکیب رئیس مالی ، محمد قاسم رئیس تعمیرات وزارت امور داخله و آمر سکتور امنیت بودجه ملی وزارت مالیه مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت.
عارضین ادعا مینمایند که اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین از سال 1393 الی 1395 به این طرف در بخش های تحکیمات، ترمیمات و حفظ و مراقبت امور ساختمانی در مرکز و ولایات کار نموده ایم اما وزارت امورداخله از مدت 4 سال بدینسو مزد کارکردگی های پروژه های ما را پرداخت ننموده است ، بخاطر اخذ حقوق خویش به مقام وزارت محترم امور داخله عارض گردیدیم مگر نتیجه در پی نداشته ، شش ماه قبل وزارت امور داخله کمیته را بخاطر بررسی دوسیه های ما به سرپرستی معاون ملکی ریاست تدارکات وزارت امور داخله ایجاد نمود، هیئت موظف یکا یک دوسیه ها را بررسی و ملاحظه نموده که گزارش مفصل به مقام وزارت داخله تقدیم شد ، با انکه مدت بیشتر از شش ماه از تقدیم گزارش به مقام وزارت داخله میگذرد اما تا هنوز در مورد حل مشکل شرکت ها رسیدگی صورت نگرفته است.
محترم حارث سراج معین تامیناتی وزارت امور داخله بعد از استماع شکایت اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین اظهار نمود که 310 دوسیه شامل قرار داد های تحکیمات، ترمیمات و حفظ و مراقبت امور ساختمانی در مرکز و ولایات به ارزش 11 ملیارد افغانی میباشد دوسیه آن طی مراحل قانونی در سال های 1393، 1394 و1395 صورت نگرفته و منظوری نداشته است اما به اساس تائیدی مسئولین مربوطه وزارت امور داخله آن وقت شرکت ها پروژه کار نموده اند ، بعد از بررسی کمیته بررسی وزارت امور داخله از جمله 310 دوسیه 127 ان که در حدود 2.7 ملیارد افغانی پول آن میشود کمیته بررسی انرا تائید نموده و باقی دوسیه ها سند که نشان دهنده تائید کار نداشته ، اکنون 127 دوسیه جهت طی مراحل به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال گردیده و به کمیته تدارکات ملی جهت فیصله نهایی راجع شده است.
معین تامیناتی وزارت داخله افزود چون وزارت امور داخله از سالهای قبل از شرکت ها مقروض بوده و فعلا کدام بودجه به دسترس ندارد تا برای شان پرداخت گردد بناء ما کوشش مینمائیم تا از بودجه خویش سرفه جویی نموده و همچنان از اداره CSTC-A در زمینه خواهان کمک و همکاری جهت پرداخت قروض سالهای گذشته میباشیم.
محترم الحاج نثار احمد فیضی غوریانی رئیس کمیسیون افزود که جلسه مشترک نماینده های شرکت ها با رئیس تعمیرات وزارت امور داخله و معین تامیناتی آن جهت دریافت راه حل در قسمت پرداخت پول 310 دوسیه شرکت ها تدویر نموده و به مشکلات رسیدگی صورت گیرد در اخیر اعضای کمیسیون فیصله نمودند تا دوسیه های اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین غرض اجرای حقوق کار پروژه های تطبیق شده رسما به اداره تدارکات ملی ارسال گردد تا به شکایت شان رسیدگی قانونی نمایند.
در اخیر عرایض و مکاتیب واصله به کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و تصامیم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال شد.
روز: یک شنبه
تاریخ: 08/08/1397
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه تحت رياست این کمیسیون تدویر جلسه نمود.
طبق اجنداء تفاهمنامه در عرصه توسعه همکاری ها در بخش خط آهن میان اداره خط آهن جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت واحد دولتی خط آهن جمهوری تاجکستان و موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای فدرال سویس پیرامون مساعدت های تخنیکی، همکاری ای مالی و کمک های بشری را مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار داده و در نتیجه مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت سپس ورقه عرض اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین مبنی بر عدم پرداخت حقوق پروژه های تطبیق شده توسط شرکت های ان اتحادیه در مربوطات ریاست تعمیرات وزارت امور داخله را مورد بحث قرار داده و در نتیجه فیصله بر آن شد که جهت رفع این مشکل محترمین هریک وزیر امور داخله، معین تامیناتی و رئیس تعمیرات وزارت داخله، معین مالی و بودجه و رئیس بودجه وزارت مالیه در جلسه روز سه شنبه مورخ 15/08/1397 با حضور داشت نماینده های اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین حضور بهم رسانند.
در اخیر عرایض و مکاتیب واصله به کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و تصامیم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال شد.
رييس و اعضاي كميسيون امور دفاعي و تماميت ارضي ولسي جرگه با جنرال اسكات ميلر كه جديدا مسوليت فرماندهي نيروهاي امريكايي در افغانستان و حمايت قاطع را بعهده گرفته است پيرامون اوضاع وخيم امنيتي، رفع نواقص و كمبودي هاي نيرو هاي دفاعي و امنيتي كشور ملاقات نمودند.
در نخست محترم الحاج نثار احمد فيضي غورياني رييس كميسيون مسوليت جديد را به اقاي ميلر تبريك گفتند و بعدا در رابطه به اوضاع امنيتي در سطح كشور و مشكلات كه دامنگير منسوبين اردوي ملي، پوليس ملي و امنيت ملي است معلومات مفصل اراييه نمودند و خواستار تجهيز و حمايت همه جانبه همكاران بين المللي از نيرو هاي دفاعي و امنيتي افغانستان گرديدند، هكذا از موضوع گيري جنرال اسكات ميلر در مجلس سناي امريكا در مورد تروريزم و لانه هاي امن شان قدر داني نمودند.
سپس اعضاي كميسيون بالنوبه نگراني هاي امنيتي ولايات مربوطه شان را به سمع قوماندان نيرو هاي امريكايي و حمايت قاطع رسانيدند.
در اخير جنرال ميلر صحبت نموده در مورد پلان حمايتي، تجهيز و مشوره دهي به نيروهاي دفاعي و امنيتي افغانستان معلومات مختصر اراييه نمود.
تاریخ: ۱۹/0۴/1397
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه تحت رياست محترم الحاج نثار احمد(فیضی غوریانی ) ریئس این کمیسیون تدویر جلسه نمود.
طبق اجندا جلسه مشترک با اشتراک گزارشگران کمیسیون های دایمی ولسی جرگه پیرامون فرمان تقنینی 258 مؤرخ 12/12/1396 و طرح تقنینی اعضا در رابطه به قانون امورذاتی افسران،بریدملان و ساتنمان تدویر گردید.
در نخست فرمان تقنینی 258 مؤرخ 12/12/1396 قانون امورذاتی افسران،بریدملان و ساتنمان مورد بحث قرار گرفت و بنا بر اینکه در مخالفت با فقره سوم ماده پنجم قانون صدور قرار دارد رد گردید، سپس طرح تقنینی اعضا در رابطه به قانون امورذاتی افسران،بریدملان و ساتنمان مورد بحث قرار گرفت و در نتیجه نظریات کمیسیون های دایمی بالخصوص کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی و صحت، تربیت بدنی و جوانان شامل طرح تقنینی گردید.

ترفیع جنرال صاحب محمد جمعه عدیل قوماندان پولیس زون غرب کشور خبر بسیار خرسند کننده ای بود که شنیدم. بدین وسیله مراتب تبریکات خود را به این مناسبت به ایشان، منسوبان پولیس غرب افغانستان و همشهریان عزیزم تقدیم داشته و برای شان موفقیت های مزید از خداوند متعال مسئلت دارم.

روز: سه شنبه
تاریخ: 18/02/1397
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه تحت رياست رئیس این کمیسیون با اشتراک بریدجنرال عبدالروف بلوچ سرپرست معاونیت مادی و تخنیکی وزارت دفاع ملی، عبدالنصیر ضیایی قوماندان فرقه 111 کابل ، محمد صابر حکمی رئیس حارنوالی نظامی و محاکم نظامی، دکتور سیاووش قوماندان صحیه ستردرستیز، غلام مصطفی رئیس لوژستیک ستردرستیز تدویر جلسه نمود.
طبق اجنداء ورقه عرض بریدملان و سربازان قوماندانی کندک انتقالات هوایی فرقه 111 کابل مبنی بر تبدیلی ایشان از کندک انتقالات مقیم میدان هوایی به سایر جزوتام های فرقه 111 مورد بحث قرار گرفت، مسئولین تغیر و تبدیل را یک اصل پنداشته اضافه نمودند که در طرزالعمل و پالیسی اردوی ملی بعد از سپری نمودن مدت سه سال در یک قطعه پرسونل به سایر قطعات به شکل روتیشن تغیر و تبدیل میگردند اما عارضین ادعا نمودند که یکتعداد از پرسونل متذکره جدیدا از قطعات اطراف در این کندک تعین بست گردیده بودند که دوباره توسط قوماندانی محترم فرقه 111 تبدیل گردیدند، کمیسیون فیصله نمود تا با در نظرداشت قوانین برویت اسناد موضوع را مشاورین کمیسیون همه جانبه بررسی نموده و گزارش خویش را به کمیسیون ارائیه بدارند، هکذا ورقه عرض 35 تن افسران، بریدملان و سربازان تولی اکمال کندک تامینات لوای دوم واکنش سریع فرقه 111 کابل که بنا بر مفقودی 27 میل تفنگچه، 10 میل M249 و يك ميل M16 در حبس قطعه قرار دارند و مبلغ 116331 افغانی از معاشات هر کدام ایشان بطور جریمه وضع گردیده و فیصله محکمه نیز صورت گرفته اما در این اواخر شخص معتمد دیپو بنام محمد اکبر با یک میل تفنگچه از جمله اسلحه های مفقود شده دستگیر شده و در محبس ریاست عمومی امنیت ملی توقیف میباشد ، عارضین خواهان تخفیف در مجازات و یا دوباره دایر شدن محکمه در حصه تجدید نظر فیصله قبلی ان و استرداد پول وضع شده جریمه میباشند مورد بحث قرار گرفت و کمیسیون فیصله نمود که موضوع را رئیس کمیسیون از طریق وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی بخاطر تحقیق از شخص معتمد که در بازداشت ریاست امنیت ملی میباشد توسط حارنوالی وزارت دفاع زمینه را مساعد ساخته تا موضوع حل گردد.
در اخیر موضوع عدم تجهیز و اکمال شفاخانه بیست بستر زندان بگرام مورد بحث قرار گرفت ، مسئولین اظهار نمودند که قرار دادی اسبق تعمیر ساختمان شفاخانه متذکره را به شکل معیاری نساخته ، کمیسیون فیصله نمود که وزارت دفاع ملی قرار دادی را احضار نماید تا ساختمان شفاخانه بیست بستر بگرام را طبق قرار داد در مدت معینه اعمار و به دسترس قوماندانی فرقه 40 بگرام قرار دهد.
روز: سه شنبه
تاریخ: 21/01/1397
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی
تدویر جلسه نمود.
طبق اجندا ورقه عرض محترم انجنیر کمال نماینده منتخب مردم کندز در ولسی جرگه پیرامون حمله هوایی روز دوشنبه مورخ 13/01/1397 قوای هوایی وزارت دفاع ملی بالای مدرسه هاشمیه عمری ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز با اشتراک سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح، رئیس اوپراسیون، معاون تحقیق و تجزیه و مشاور لوی درستیز مورد بحث قرار گرفت.
ابتدا محترم سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح اوضاع اخیر امنیتی در خصوص حادثه اخیر ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز معلومات ارائیه نمود، افزود دشمن تهدیدات وخطرهای بخاطر مختل ساختن اوضاع امنیتی پلان حملات خصمانه شانرا بالای پوسته های ضعیف نیروهای امنیتی به شمول ساحات انگور باغ مرکز و ولسوالی های امام صاحب، قلعه ذال، خان اباد، علی اباد، دشت ارچی، چهاردره، گورتپه، بیز های نیروهای امنیتی مستقر در تلوکه ها، بیز باغ شرکت، بیزداخل شرکت مرکز کندز همچنان حملات دشمن بالای پوسته های سرحدی،حملات انفجار و انتحار با استفاده از موتر بم مملو از مواد منفجره بالای تاسیسات نظامی، دوایر دولتی، ترور افراد و اراکین دولتی و نظامی در شهر کندز در اوقات پارک نمودن وسایط، پرتاب مرمی BM1 و هاوان بالاي ميدان هوایی و تاسیسات دولتی در ولایت کندز متصور بود.
طالبان و تروریستان در شورای کویته فیصله نمودند بودند که ولایت های کندز، ارزگان و فراه در فصل بهار 1397 از دست دولت افغانستان سقوط داده شود ،که با استفاده از معلومات های کشفی و استخباراتی جلو عملیات های دشمنان گرفته شد ، لوی درستیز علاوه کرد که تمامی قرار گاه های داعشیان و طالبان عده از مکاتب و مساجد بوده که مدرسه اخندزاده ها در قریه دفتانی قرار دارد یکی از پناه گاه های دشمنان بود و بحیث مرکز تعلیم و تربیه طالبان ، فعالیت های تروریستی دشمنان وغیره از انجا طرح و عملی میگردید.
اخیرا هیت 5 نفری از شورای کویته پشاور نیز در همین مدرسه قرار داشتند که چندین بار حملات تروریستی بالای ولایت کندز و ولسوالی های مربوط ان طرح نموده بودند ، وی اظهار نمود که طالبان به تاریخ 13/01/1397 تحت نام دستار بندی جلسه را در مدرسه مذکور دایر نمود که در ان سرگروپ از ولایت بغلان، هیئت اعزامی شورای پشاور و کویته نیز اشتراک نموده بودند که در اثر اجرای ضربه هوایی توسط قوای هوایی اردوی ملی اکثریت کشته شدگان طالبان و تروریستان خارجی میباشند که مشمول 70 نفر طالب، 20 نفر از قطعه سرخ شان، تعداد 7 تن تروریستان تاجکستانی، تعداد از شبکه جندالله کشته و یکتعداد دیگر زخمی گردیده اند، بنا بر تلفات سنگین در ولسوالی دشت ارچی به شمول اراکین و قوماندان کلیدی دشمن و تروریستان خارجی متحمل گردیده اند دشمنان در تلاش اند تا با راه اندازی اعتراضات مردمی و تشویق اهالی علیه دولت و نیزحملات انتقام جویانه در شهر و نواحی کندز دست به یک سلسله حملات خصمانه بزنند، لوی درستیز از هرگونه امادگی بخاطر دفع و ترد حملات دشمنان ارائیه نمود.
سپس رئیس اوپراسیون گزارش خویش را به ارقام و امار با ارائیه تصاویر ارائیه نمود که جزیات آن عنقریب توسط کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی در یکی از مجالس عمومی ولسی جرگه ارائیه میگردد.
اعضای کمیسیون حمایت خویش را از قوای مسلح کشور ابراز نمود و خواستار توجه جدی بخاطر عدم تلفات ملکی در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی گردیدند.
ضمنا اعضای کمیسیون اوضاع ولایات مربوطه خویش را به لوی درستیز تشریح نموده و خواهان توجه بیشتر ایشان در قسمت تامین امنیت و حفظ ثبات در کشور گردیدند.
در اخیر عرایض و مکاتیب واصله به کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.