استقبال گرم وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت دولتی- سکتور خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان در اسلام آباد


یکشنبه 7 جدی 1399هیئت دولتی- سکتور خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت وتجارت به منظور اشتراک در هشتمین جلسۀ کمیته‌ی هماهنگی موافقتنامه ترانزیت و تجارت افغانستان- پاکستان (اپتیکا) امروز وارد اسلام آباد پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان گرددیده و مورد استقبال گرم محترم رزاق داوود وزیر تجارت و مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری نخست این گشور قرار گرفتند.

در این سفر آقای غوریانی را نمایندگان با صلاحیت دفتر نمایندۀ خاص رییس جمهور در امور پاکستان، وزارت زارعت، آبیاری و مالداری، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، ریاست دافغانستان بانک و نمایندگان سکتور خصوصی کشور همراهی می‌کنند.

هشتمین جلسۀ کمیته هماهنگی موافقتنامه ترانزیت و تجارت افغانستان- پاکستان، فردا با سخنرانی محترم نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت و با میزبانی وزارت تجارت و مشاوریت ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان به هدف بحث وبررسی درمورد موافقتنامه اپتا، گسترش همکاری های تجارتی-ترانزیتی و گمرکی و حل مشکلات تجار میان دو کشور، فردا در شهر اسلام برگزار می‌شود.

هفتمین نشست کمیته هماهنگی موافقتنامه ترانزیت و تجارت افغانستان- پاکستان به تاریخ 27 عقرب 1399 با میزبانی وزارت صنعت وتجارت افغانستان و اشتراک رزاق داوود وزیر تجارت و مشاور ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری نخست وزیر پاکستان در کابل برگزار شده بود.

در هفتمین نشست این کمیتۀ این موافقتنامه روی موارد ترانزیت- تجارت، همکاری های بانکی و گمرکی میان دوکشور و حل مشکلات تجار افغانستانی در پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته بود.

همچنین در هفتمین نشست کمیتۀ موافقتنامۀ متذکره در کابل، تفاهم‌نامه‌ی همکاری تبادل اطلاعات گمرکی افغانستان – پاکستان میان محترم خلیل صالح‌زاده رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان و محترم سیدمحمد هدا عضوارشد بورد گمرکات جمهوری اسلامی پاکستان به امضا رسیده بود.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.