برگزاری جلسه‌ی هماهنگی سفر هیئت دولتی – سکتورخصوصی افغانستان به جمهوری تاجیکستان


جلسه‌ی هماهنگی سفر هیئت دولتی – سکتورخصوصی جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری تاجیکستان تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت با اشتراک حضوری و آنلاین نمایندگان نهادهای دولتی و سکتورخصوصی در دفتر مقام رهبری این وزارت برگزار شد.

در این جلسه، روی هماهنگی بیشتر میان سکتورخصوصی و نهادهای دولتی، چگونگی گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی – ترانزیتی و صنعتی میان دوکشور و گفت‌وگوهای مستقیم سکتورخصوصی افغانستان با سکتورخصوصی تاجیکستان بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
قرار است در هفته‌ی آینده هیئت دولتی – سکتورخصوصی جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت به منظور توسعه و تحکیم روابط اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در یک سفررسمی عازم شهر دوشنبه تاجیکستان گردد.
در این سفر هیئت دولتی – سکتورخصوصی جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت دولتی – سکتورخصوصی جمهوری تاجیکستان در مورد سکتورساختمانی، موادغذایی، صنایع‌خفیفه، صنایع ماشین‌سازی و کیمیاوی، واردات و صادرات و سایر موارد بحث نماید.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.