تعدیل قانون تنظیم اموراتاق‌ها


سه‌شنبه 25قوس 1399جلسه‌ی مشترک کاری طرح پیشنهادی تعدیل قانون تنظیم اموراتاق‌ها تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت با اشتراک نمایندگانی از وزارت عدلیه، فدراسیون اتاق‌های افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اتاق صنایع و معادن، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، اتاق زراعت و مال‌داری، اتاق دکان‌داران و پیشه‌وران و اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان در تالار کنفرانس‌های این وزارت برگزار شد.

محترم غوریانی با استقبال از طرح پیشنهادی تعدیل قانون تنظیم اموراتاق‌ها، گفت که این وزارت با در نظرداشت قوانین نافذه‌ی کشور و درخواست سکتورخصوصی؛ کار مشترک روی تعدیل قانون متذکره را آغاز کرده است.

آقای غوریانی افزود که این وزارت در طرح تعدیل قانون تنظیم اموراتاق‌ها نقش هماهنگ‌کننده را دارد و با وزارت عدلیه و سکتورخصوصی در این راستا همکاری می‌کند.

کار مشترک روی طرح تعدیل قانون تنظیم اموراتاق‌ها میان وزارت صنعت و تجارت، نمایندگان اتاق‌ها و وزارت عدلیه جریان دارد.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.