ختم کارگاه ابراز نظر و پیشنهاد در رابطه به تعدیلات لازم در متن موافقت‌نامه‌ی اپتا


دوشنبه ۶ دلو ۱۳۹۹کارگاه دوروزه پیرامون ابراز نظر و پیشنهاد در رابطه به تعدیلات لازم در متن موافقت‌نامه‌ی اپتا که تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت وتجارت با اشتراک نمایندگان نهادهای دولتی و سکتورخصوصی ذیدخل در این موافقت‌نامه و مؤسسه حرکت در تالار کنفرانس‌های عبدالمجید زابلی این وزارت برگزار شده بود، پایان یافت.
نثاراحمد غوریانی در پایان این کارگاه دوروزه گفت که افغانستان خواستار تعدیلات لازم در متن موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت افغانستان و پاکستان با اصول سازمان تجارت جهانی می‌باشد.
آقای غوریانی یکبار دیگر تأکید کرد که درنشست‌های هفتم و هشتم اپتیکا (نشست کمیته‌ی هماهنگی موافقت‌نامه‌ی ترانزیت– تجارت افغانستان و پاکستان) هیأت مذاکره‌کننده‌ از خواسته‌های برحق سکتورخصوصی دفاع کرده و طرح پیشنهادی (تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا) را با مقام‌های وزارت تجارت پاکستان شریک کرده است.
این کارگاه دوروزه که در وزارت صنعت و تجارت برگزارشده بود؛ نمایندگان نهادهای دولتی و سکتورخصوصی نظریات و پیشنهادات‌شان را به منظور تعدیل موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت افغانستان – پاکستان (اپتا) با این وزارت شریک کردند.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.