رئیس جمهور: سکتورخصوصی شریک مهم دولت و حمایت از آنها در اولویت کاری دولت افغانستان قرار دارد


جلالتمأب محترم دوکتور محمداشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی با هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت، نمایندگان فدراسیون اتاق‌های افغانستان، نمایندگان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، صنایع و معادن، اتاق تجارت و صنایع زنان، زراعت و مال‌داری، پیشه‌وران و دکان داران و نمایندگان سکتورهای مختلف سکتورخصوصی به حمایت از سکتورخصوصی تأکید کرد.
این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، در ابتدا نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در مورد اهداف نشست صحبت کرده، گفت که این وزارت با همکاری وزارت‌های مالیه، اقتصاد و زراعت، آبیاری و مال‌داری و سکتورخصوصی طرح مکانیزم مشترک رسیدگی به وضعیت موجود بنادر، تجارت و بازار را تهیه و ترتیب کرده است.
آقای غوریانی افزود که در این طرح تمام مشکلات و چالش‌های فراراه‌ بنادر، تجارت و بازار و چگونگی مدیریت بازار در شرایط کنونی با همکاری سکتورخصوصی پیش‌بینی شده و مطابق به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری زمینه‌ی تطبیق و عملی‌شدن آن فراهم می‌شود.
در این نشست خان‌جان الکوزی معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان به نمایندگی از سکتورخصوصی در رابطه به مشکلات و چالش‌های موجود فراراه‌ی این سکتور به تفصیل صحبت کرد.
جلالتمآب محترم رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان؛ سکتورخصوصی را شریک مهم دولت خواند و گفت که حمایت از سکتورخصوصی در اولویت دولت افغانستان قرار دارد.
محترم رئیس جمهور افزود که بانک مرکزی به گونه‌ی کامل الکترونیکی شده و برای نخستین‌بار قرضه‌ها را بخاطر مسکن مامورین اعطا می‌کند. همچنان امروز سیستم پرداخت معاشات از طریق مبایل، امتحان گردید و در یک ماه‌ آینده تمام پرداخت معاشات الکترونیکی می‌شود.
جلالتمأب محترم رئیس جمهور کشور گفت که وزارت صنعت و تجارت باید با سکتورخصوصی مشترکاً کار نماید تا ظرفیت‌های آن واضح گردد.
همچنین محترم رئیس جمهور افزود که در وزارت مالیه تغییرات می‌آید و از این پس حواله‌جات در مدت سه ساعت اجرا می‌گردد و همچنان در بخش تعرفه باید مشترکاً کار کنیم تا تعرفه کمپیوتری شود.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که من استحکام بازار را می‌خواهم و یک هیئت خاص روی استحکام بازار کار کند تا خواست ها و تقاضای بازار معلوم و مشکلات به گونه‌ی اساسی حل گردد.
وزارت صنعت و تجارت به همکاری وزارت‌های مالیه، اقتصاد و زراعت، آبیاری و مال‌داری و سکتورخصوصی مکانیزم مشترک رسیدگی به مشکلات موجود بنادر، تجارت و بازار را تهیه و ترتیب کرده که در نشست متذکره با جلالتمآب محترم دوکتور محمداشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شریک گردید.
در این مکانیز تمام مشکلات فراراه‌ سکتورخصوصی در بخش‌های بنادر، شاهراه‌ها، تجارت، بازار و تأمین مواداولیه‌ی موردنیاز شهروندان کشور در شرایط کنونی پیش‌بینی و راه‌های حل آن نیز تشریح گردیده است.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *