وزیر صنعت و تجارت: دومین برنامه ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامۀ انکشافی ۵ سالۀ این وزارت باید در زمان معین تکمیل گردد


شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۹نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در جلسۀ هیأت رهبری این وزارت گفت که دومین برنامۀ ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامۀ انکشافی ۵ سالۀ وزارت صنعت و تجارت مطابق تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کنفرانس جهانی ژنوا تکمیل گردد.
آقای غوریانی همچنین تاکید کرد که برنامۀ ملی صلح و انکشاف افغانستان و برنامۀ انکشافی ۵ سالۀ وزارت صنعت وتجارت مطابق به تعهدات افغانستان به کنفرانس جهانی ژنوا تهیه گردیده و این برنامه ها مسیرهای مختلف توسعه ی اقتصادی، صنعتی- تجارتی افغانستان را با کمک های مالی و تخنیکی جامعه جهانی فراهم می کند.
برنامۀ ۵ سالۀ انکشافی وزارت صنعت و تجارت که مطابق به دومین برنامۀ ملی صلح وانکشاف افغانستان تهیه و ترتیب شده است، شامل پنج بخش محوری مدیریت تغییر، تجارت- ترانزیت، افزایش صادرات، رشد صنایع و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد.
وزارت صنعت و تجارت در کنار تعهد به برنامه ی ملی صلح وانکشاف افغانستان، در اسناد مهم ملی و بین المللی دیگری نیز متعهد بوده و در عرصۀ تطبیق آن اصلاحات جدی را روی دست گرفته که در نتیجۀ آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان توانست در کنفرانس ها و بحث های بین المللی جلب حمایت نماید.

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.