پیام قدردانی محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان


پیام قدردانی محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان, از رای اعتماد نمایندگان با عزت پارلمان افغانستان.
بدین وسیله از حسن نیت و اعتماد نمایندگان مردم با عزت کشوردرمجلس نمایندگان که برایم رای اعتماد دادند، قدردانی و سپاس گذاری می نمایم.
برای نمایندگان با عزت افغانستان در پارلمان و مردم وعده می سپارم در هماهنگی با نمایندگان مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان زمینۀ رشد وتوسعۀ صنعت و تجارت را فراهم خواهم کرد.
سپاس از شما
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان

دسته بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.